Термін «ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА» (бренд, тавро, знак) походить від давньоісландського слова brandr, що означає «випалювати», оскільки за допомогою тавра фермери позначали і підтверджували право власності на племінних тваринах.

Згідно з визначенням Американської асоціації маркетинга (American Marketing Association — AMA) термін ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА означає «назва, термін, знак, символ, дизайн або поєднання цих елементів, за допомогою яких розрізняють товари або послуги продавця або групи продавців і виділяють їх серед товарів або послуг конкурентів».

В України використовують одразу два поняття – «знак для товарів і послуг» і «торговельна марка». Відповідно до ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» «знак - позначення,  за  яким  товари  і  послуги  одних  осіб відрізняються  від  товарів і послуг інших осіб». Цивільний кодекс України вперше закріплює поняття «торговельна марка» і визначає, що Торговельною  маркою  може  бути  будь-яке  позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг),  що виробляються (надаються) однією особою,  від товарів (послуг),  що  виробляються  (надаються)  іншими  особами. Такими позначеннями   можуть   бути,   зокрема,   слова,  літери,  цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Якщо поєднати ці два визначення, торговельні марки – це позначення, які ідентифікують товари і послуги з певною особою і відрізняють їх від товарів і послуг, вироблюваних (надаваних) іншими особами.

Як торговельні марки можуть бути зареєстровані:

 • Назви підприємств: «СОЮЗ POLIMER», «МОРСКОЙ ДОМ»,  «КОМТЕК».
 • Слоган: «смачненькі - бо рідненькі», «дары моря в каждый дом».
 • Слово: «AQUASTAR», «БОКОВЕНЬКА», «PUTEVKA»
 • Пакування:
 • Логотип:
 • Персонаж:
 • Знак для товарів:
 • Знак послуг:

Виходячи з вищевказаних прикладів можна виділити  такі види торговельних марок:

 • словесні позначення (слова, поєднання літер, що мають словесний характер);
 • зображувальні позначення (зображення, малюнки, символи, фігури, композиції ліній);
 • комбіновані позначення (комбінації різних елементів, словесних і зображувальних елементів, що виконані на площині);
 • об’ємні позначення (тривимірні зображення, фігури, комбінації ліній);
 • Нові види позначень (запахи, звукові сигнали, кольори).

Основні терміни

Знак для товарів і послуг – поняття, зафіксоване в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Це позначення, за допомогою якого товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Trademark (торговельна марка, товарна марка, торговий знак, ТМ) – різні переклади «trade mark». По суті, це одней те саме, що й знак для товарів і послуг, тобто позначення, за допомогою якого можна відрізнити товари одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів інших юридичних або фізичних осіб.

Фірмовий знак – це унікальний графічний елемент, який, зазвичай, розташований поряд з найменуванням компанії. Може використовуватись окремо.

Логотип (грец. «logos» - слово, «typos» - відбиток) – спеціально розроблена, індивідуально стилізована форма назви підприємства, часто в оригінальному дизайнерському виконанні.

Знак обслуговування
– це торговельна марка, що використовується стосовно послуг, а не товарів.

Бренд – марка, що вже має добру репутацію у колі споживачів, та завоювала певний сегмент ринку.

Слоган – короткі фрази, які мають підкреслювати деякі якості товару, характеризують товар або підприємство.