Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір з ТОВ «Профітмарк». Для укладення договору достатньо ознайомитися з цією інформацією і наведеним нижче текстом договору. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.

Відповідно до Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених в даній Оферті умов і оплати послуг фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає ЗАМОВНИКОМ (акцепт оферти рівносильний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті). Договір вважається укладеним у разі внесення Замовником оплати за  послуги пропонованих Виконавцем.

Даний договір носить характер публічної оферти і є еквівалентом "усної угоди", та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

ТОВ «Профітмарк», іменоване надалі як Виконавець, з одного боку, і Замовник, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Згідно з умовами даного Договору Виконавець бере на себе зобов'язання доставити Замовнику Сертифікат на реєстрацію торговельної марки (Сертифікат) після оплати та надати послуги з перевірки та реєстрації торговельної марки пред’явнику Сертифікату.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Під послугами розуміється:

2.2. Доставка Сертифікату Замовнику після оплати.

2.3. Перевірка та подання заявку на реєстрацію однієї торговельної марки щодо одного класу товарів і послуг за стандартною процедурою. Строк розгляду заявки не обмежений у часі  й орієнтовно складає 18-24 місяці.

3. ВАРТІСТЬ СЕРТИФІКАТУ

3.1. Вартість Сертифікату складає 3500 грн. 00 коп. (Три тисячі п’ятсот грн. 00 коп.). Вартість включає:

-  виготовлення та доставка Сертифікату замовнику

-  перевірка торговельної марки в одному класі

- подання заявки на реєстрацію торговельної марки в чорно-білому кольорі на одного резидинта України за стандартною процедурою

- доставка Свідоцтва про реєстрацію торговельної марки пред’явнику Сертифікату.

3.2 Якщо пред’явник бажає замовити додаткові послуги: додаткові класи, прискорену процедуру реєстрації, декілька заявників, позначення у кольорі, дані опції можливі за додаткову оплату згідно тарифів сайту: profitmark.ua

4.ПЕРЕВІРКА ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

4.1 Перевірка проходить протягом 8 робочих днів з моменту пред’явлення сертифікату. В результаті перевірки Profitmark.ua готує звіт про перевірку ТМ та надсилає його на електронну пошту Заявника та додає в особистий кабінет. В звіті спеціалісти Profitmark оцінюють ризики відмови у реєстрації торговельної марки та надають рекомендації. Якщо ризик відмови у реєстрації дуже суттєвий, Profitmark рекомендує змінити позначення. В такому випадку, пред’явник сертифікату надає альтернативну назву торговельної марки для повторної безкоштовної перевірки.

5.ПОРЯДОК АКТИВАЦІЇ СЕРТИФІКАТУ

5.1 Сертифікат активовується під час заповнення онлайн-заявки на реєстрацію торговельної марки на сайті: profitmark.ua. Для активації, необхідно вказати код сертифікату у полі «промокод».

5.2 Після реєстрації, для заявника створюється особистий кабінет в якому він може контролювати процес реєстрації торговельної марки.

11.РЕКВІЗІТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «Профітмарк»

Юр. Адреса: 03133, г. Киев, ул. Полковника Шутова 9а

Поштова адреса: 03133, м. Киев, ул. Полковника Шутова 9а, офіс 412